Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Daňový bonus na dieťa

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Daňový bonus predstavuje daňové zvýhodnenie, ktoré si zamestnanec môže uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Ide o príjem, ktorý je od dane oslobodený. Vyplatený daňový bonus znižuje zamestnancovi jeho preddavok na daň (ak si uplatňuje nárok na daňový bonus mesačne) alebo daň (ak si uplatňuje nárok na daňový bonus až po skončení zdaňovacieho obdobia). Zamestnanec (na rozdiel od samostatne zárobkovo činných osôb) si môže uplatňovať nárok na daňový bonus aj mesačne.

Jednou podmienok na priznanie bonusu je, že mesačný zdaniteľný príjem zamestnanca bude vo výške aspoň polovice platnej minimálnej mzdy, t. j.:

  • na rok 2021 mesačný príjem aspoň vo výške 311,50 €
  • na rok 2022 mesačný príjem aspoň vo výške 323 €.

Od 1. 7. 2021 rozlišujeme pri uplatnení daňového bonusu tri vekové pásma: nárok na bonus na dieťa do 6 rokov veku, nad 6 do 15 rokov a na dieťa od 15 do 25 rokov. Od 1. 1. 2022 je daňový bonus na dieťa:

  • od 15 do 25 rokov vo výške zodpovedajúcej základnej sume daňového bonusu,
  • od 6 do 15 rokov vo výške 1,85-násobku základnej sumy daňového bonusu od 1. 8. 2021 to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu (za osobitný predpis sa považuje  § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce),
  • do 6 rokov vo výške 2-násobku základnej sumy daňového bonusu.

Nárok na daňový bonus vo výške 1,85-násobku základného daňového bonusu si daňovník môže uplatniť poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov. Nárok na dvojnásobný daňový bonus si daňovník môže uplatniť poslednýkrát za kalendár

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.