Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Inšpekcia práce u zamestnávateľa

Kategória: BOZP články Autor/i: JUDr. Róbert Bános, Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

S kontrolou zo strany inšpektorátu práce sa môže stretnúť každý zamestnávateľ. Môže ísť o preventívne kontroly plnenia pracovnoprávnych povinností či dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania, ale aj o kontrolu vykonávanú na podnet zamestnancov. Aké nové oprávnenia majú inšpektori práce a dá sa voči prípadnej pokute vôbec brániť?

Priebeh inšpekcie práce upravuje zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ,,zákon o inšpekcii práce“).

Jej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a tiež výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce. Inšpektoráty práce vykonávajú dozor najmä nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, pričom kontrolujú pracovné či mzdové podmienky zamestnancov a štátnych zamestnancov, kontrolujú tiež dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania, ale aj vysielanie zamestnancov.

Ako vyplýva zo zákona o inšpekcii práce, inšpekcia môže byť vykonaná na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb, či vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu a v ktorých zamestnanec vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Výkon inšpekcie zabezpečujú inšpektori práce, ktorí sú kvalifikovanými štátnymi zamestnancami a ktorí sa pri výkone inšpekcie preukazujú preukazom inšpektora práce. Tento nesmú vydať z rúk, no kontrolovaná osoba môže požiadať o nahliadnutie.

Majú pomerne široké oprávnenia, ktoré sú však ne

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.