Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Nadbytočnosť zamestnanca

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. , JUDr. Karina Divékyová, PhD. , Mgr. Marián Mészáros, PhD.

Jedným z dôvodov skončenia pracovného pomeru výpoveďou je aj nadbytočnosť zamestnanca. Zamestnávateľ by mal mať možnosť, ak nie je potrebné, aby došlo až k jeho zrušeniu či premiestneniu, organizovať svoju činnosť, prevádzku v súlade so svojimi plánmi a svoje aktivity prispôsobovať aktuálnemu stavu na trhu, čo často spôsobuje potrebu regulovať počet zamestnancov. Dôsledkom tak býva nadbytočnosť zamestnanca (zamestnancov) a uplatnenie výpovedného dôvodu nadbytočnosti zamestnanca.

Tento výpovedný dôvod upravuje § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak sa zamestnanec na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách stane nadbytočným. Ak je zamestnávateľ agentúrou dočasného zamestnávania,zamestnanec sa môže stať nadbytočným aj vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 Zákonníka práce pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu.

Zamestnanec je povinný pre zamestnávateľa vykonávať prácu, ktorá je ako druh práce dohodnutá v pracovnej zmluve. V priebehu podnikateľskej činnosti zamestnávateľa môže dôjsť na trhu práce k rôznym zmenám, ktoré spôsobia, že druh práce, ktorý zamestnanec pre zamestnávateľa vykonáva, už zamestnávateľ nebude potrebovať. Vtedy sa zamestnanec stáva pre zamestnávateľa nadbytočným.

Uvedené konštatoval vo svojom rozhodnutí aj Najvyšší súd SR, ktorý uviedol, že „pre výpoveď z pracovného pomeru podľa uvedeného ustanovenia je súčasne charakteristické, že zamestnávateľ aj naďalej môže (objektívne vzaté) zamestnancovi prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, ale jeho práca nie je (vôbec alebo v pôvodnom rozsahu) pre zamestnávateľa v ďalšom období potrebná, lebo sa stal nadbytočným vzhľadom na rozhodnutie o zmene

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.