Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Nové sumy stravného a stravovanie zamestnancov od 1. júna 2023

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) dochádza od 1. júna 2023 k úprave súm stravného. V článku vás oboznámime, aký to prináša dopad na výšku stravného poskytovaného pri pracovných cestách a na rozsah zabezpečovania stravovania zamestnávateľa pre zamestnancov.

Sumy stravného sa naposledy upravovali k 1. januáru 2023. Mechanizmus zvyšovania súm stravného je upravený v § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách, na základe ktorého sa zvýšenie súm stravného vykoná v tom prípade, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %. Keďže zákonná podmienka na zvýšenie stravného bola opakovane splnená, sumy stravného sa od 1. júna 2023 zvyšujú znova. Výšku stravného pre jednotlivé časové pásma  zvýšilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 171/2023 Z. z. (ďalej len „opatrenie ministerstva práce“) nasledujúco:

  • pri pracovnej ceste 5 až 12 h zo 6,80 € na 7,30 € (tzv. základná suma stravného)
  • pri pracovnej ceste nad 12 h až 18 h z 10,10 € na 10,90 €
  • pri pracovnej ceste nad 18 h z 15,30 € na 16,40 €.   

Zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené. Keďže opatrenie ministerstva práce bolo zverejnené v Zbierke zákonov dňa 20. mája 2023 (sobota), zvýšené sumy stravného sa použijú od 1. júna 2023.

SUMY STRAVNÉHO PRE PRACOVNÉ CESTY

Časové pásmo

[trvanie pracovnej cesty]

Sumy stravného

  • od  1.1.2023
  • od 1.6.2023
 

1. pásmo [5-12 h]

6,80 €

7,30 €

2. pásmo [nad 12]

10,10 €

10,90 €

3. pásmo [nad 18 h]

15,30 €

16,40 €

 

Stravovanie zamestnancov

V praxi sa stretávame v súvislosti so stravovaním zamestnancov s dvoma základnými pojmami, pričom každý z nich predstavuje samostatný inštitút. Prvý pojem je stravovanie, ktorý predstavuje plnenie, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytovať pre zamestnancov v súvislosti s výkonom ich závislej činnosti na pravidelnom pracovisku, a to za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanovuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“). Zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečovať stravovanie a súčasne na stravovanie aj prispievať. Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Podľa súčasnej platnej právnej úpravy zamestnávateľ môže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo prostredníc

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.