Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Dňa 1. marca 2022 by mal nadobudnúť účinnosť zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o podpore v čase skrátenej práce“) a s ním aj súvisiace zmeny v rámci zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Na financovanie podpory v čase skrátenej práce sa zavádza nový druh sociálneho poistenia, a to poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce. Platiteľom uvedeného poistného je zamestnávateľ, pričom poistné platí za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

V tejto súvislosti sa upravuje aj formulár Sociálnej poisťovne, tzv. Registračný list fyzickej osoby (ďalej len „RLFO“). V RLFO u zamestnancov (typ „ZEC“), ktorých právne vzťahy vzniknú po 1. januári 2022, zamestnávateľ bude povinne uvádzať pre typ zamestnanca jeden z týchto príznakov:

  • 1 – štátnozamestnanecký pomer,
  • 2 – pracovný pomer,
  • 3 – zmluva o profesionálnom vykonávaní športu (len so vznikom poistenia najskôr od 1. 1. 2022),
  • 4 – iný právny vzťah.

V súvislosti s výkonom zákona o podpore v čase skrátenej práce potrebuje Sociálna poisťovňa overiť u všetkých zamestnancov, v akom type právneho vzťahu vykonávajú pracovnú činnosť. Pre existujúce právne vzťahy, ktoré sú už v súčasnosti prihlásené, platí, že zamestnávateľ môže oznámiť typ právneho vzťahu zamestnanca zaslaním formulára RLFO - zmena, vyplnením oddielu 5 a uvedením jedného z typov právneho vzťahu (1, 2, 4).

Rovnako ako v prípade iných druhov poistného, aj v prípade poistného na financovanie podpory sa jeho suma určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období. Podľa § 136a zákona o sociálnom poistení je poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce stanovené v sadzbe 0,5 % z vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ zamestnávateľa predstavuje vymeriavací základ jeho zamestnanca aj na účely výpočtu poistného na financovanie podpory v čase skrátenej práce. Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na financovanie podpory v čase skrátenej práce predstavuje 7-násobok priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné.

Stanovená sadzba poistného na financovanie podpory vo výške 0,5 % z vymeriavacieho základu však neznamená navýšenie celkových odvodových povinností zamestnávateľa (k výnimke pozri poznámku nižšie). Pre tých platiteľov, ktorí platia aj poistenie v nezamestnanosti, sa upravuje sadzba poistenia v nezamestnanosti. U zamestnávateľa, ktorý platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, sa sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti zníži o 50% na 0,5% z vymeriavacieho základu.

Pre zamestnávateľa, ktorý nebude platiť poistné na financovanie podpory, ostáva sadzba pois

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.