Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v súvislosti so zmenou pohlavia zamestnanca

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Zmena pohlavia zamestnanca a s tým súvisiace povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca nie sú konkrétne regulované pracovnoprávnymi predpismi ani nie je zverejnený žiadny metodický postup alebo usmernenie či už Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR alebo Národného inšpektorátu práce, ako má zamestnanec a zamestnávateľ v tomto konkrétnom prípade postupovať a aké povinnosti je potrebné splniť.

Zmena mena a priezviska zamestnanca

Administratívno-právny proces zmeny mena a priezviska a s tým súvisiacou zmenou osobných dokladov je upravený v zákone č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodnom čísle“) a zákone č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v z. n. p. (ďalej len „zákon o mene a priezvisku“).

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona o rodnom čísle vykoná Ministerstvo vnútra SR zmenu rodného čísla na základe žiadosti osoby a predloženého lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby. Pôvodné rodné číslo sa zruší a pridelí sa nové rodné číslo, pričom z dôvodu zmeny rodného čísla je potrebné požiadať o vydanie nového rodného listu.

Podľa § 6 ods. 6 zákona o mene a priezvisku môže osoba, u ktorej ešte len prebieha zmena pohlavia, požiadať príslušný okresný úrad o povolenie používať meno a priezvisko v rodovo neutrálnom tvare. Po zmene pohlavia je následne možné požiadať o zmenu mena a priezviska predložením vyhlásenia o zmene mena a priezviska a lekárskeho posudku.

Po vykonaní zápisu zmeny m

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.