Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami

Kategória: BOZP články Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zdroj: portál Direktor

Aký minimálny rozsah školení musí škola ako zamestnávateľ zabezpečiť svojim zamestnancom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými faktormi? Aká je povinnosť školy ako zamestnávateľa? 

Ak zamestnanci školy vykonávajú prácu s nebezpečnými chemickými faktormi (napr. v laboratóriách pri výuke alebo výskumnej činnosti), povinnosťou zamestnávateľa je im poskytovať informácie o ochrane zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na vykonávanú prácu, ako aj informácie  o ich povinnostiach a právach pri výkone práce.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom informácie pred začiatkom práce  súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi a opakovane najmenej jedenkrát ročne.

Cieľom školenia  je zabezpečiť získanie potrebných informácií na výkon pracovných činností, zvyšovať odbornosť a právne vedomie zamestnancov, s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.