Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa v roku 2020

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Jozef Sýkora Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Základná zásada pri poskytovaní športových príspevkov znie v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), že zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na športovú činnosť dieťaťa. 

Príspevok sa venuje charakteru príspevkov na športovú činnosť dieťaťa (pozn. autora: v texte často používame pojem tzv. športový príspevok) a odpovedá na otázky verejnosti a zamestnancov územnej samosprávy (najmä miest a vyšších územných celkov) k tejto téme.
 
Rovnako uvádzame upozornenia do praxe a porovnanie príspevkov na športovú činnosť v spojení s rekreačnými príspevkami. Rovnako zaujímavou témou otázok z praxe je výkon administratívnej finančnej kontroly a pohľad z rozpočtových pravidiel na predmetný športový príspevok.
 

Upozornenie: Nárok na športový príspevok vzniká iba v prípade, keď pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Vždy ide o žiadosť zo strany zamestnanca. Daný príspevok sa vždy týka obdobia kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Nárok je rovnaký ako v prípade rekreačných príspevkov, a teda v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eurza kalendárny rok (pozn. autora: táto suma je vždy úhrnná na všetky deti zamestnanca). Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Motiváciou zamestnávateľa na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom (subjektom územnej samosprávy). Ide teda o zaujímavý benefit, ktorý nebude podliehať dani ani odvodom, ako by to bolo nap

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.