Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Príspevok zamestnávateľa na kúpu súkromného mobilného telefónu

Kategória: Motivácia a benefity Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V aplikačnej praxi sa v rámci benefitného systému zamestnávateľa pravidelne objavujú rôzne formy príspevkov zamestnávateľa zamestnancom. 

Najčastejšie ide o rôzne formy peňažnej dotácie na využitie služieb iných subjektov v oblasti potravinárskeho priemyslu, zdravotníckych zariadení, wellness a cestovného ruchu a pod. V niektorých prípadoch sa však možno stretnúť s formou peňažnej dotácie na zakúpenie nejakého predmetu osobnej spotreby, napr. na kúpu okuliarov, oblečenia, obuvi alebo malej elektroniky zamestnancov vrátane mobilného telefónu.

Typicky zamestnávateľ umožňuje zamestnancom čerpať napr. peňažnú dotáciu na kúpu mobilného telefónu spôsobom, že zamestnanec prinesie doklad o kúpe (zaplatení) mobilného telefónu a na podklade preukázania tejto objektívnej skutočnosti mu zamestnávateľ poskytne buď paušálnu formu peňažnej dotácie v stanovenej výške, alebo ako určité percento z hodnoty zakúpeného mobilného telefónu pri stanovenej hornej výške takejto peňažnej dotácie. V zásade nevzniká problém počas obdobia trvania pracovného pomeru po využití takejto formy benefitu zo strany zamestnanca.

Benefity poskytnuté zamestnávateľom a skončenie pracovného pomeru zamestnanca

Spornou sa však situácia stáva v okamihu, keď príde ku skončeniu pracovného pomeru zamestnanca. Zamestnávateľ tak často nadobúda subjektívny pocit, že tento peňažný príspevok zamestnanec nemal využiť, keďže predstavuje súčasť benefitného systému zamestnávateľa a prišlo ku skončeniu pracovného pomeru.

situácia z pohľadu zamestnávateľa

Keďže pracovný pomer zamestnanca netrval počas celého obdobia, v ktorom bolo možné tento peňažný príspevok využiť, mal by tento peňažný príspevok vrátiť v plnom rozsahu alebo

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.