Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Riziká zamestnávateľa pri home office

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Obdobie koronakrízy, s ktorým bolo spojené zatvorenie alebo obmedzenie fungovania mnohých prevádzok, ukázalo, že aj zamestnávatelia, ktorí si predtým nevedeli predstaviť prácu svojich zamestnancov z domu, teda tzv. home office, zrazu zistili, že home office je možnosťou, ako ďalej fungovať v podnikaní a zároveň neohroziť zdravie svojich zamestnancov, a začali tento spôsob práce využívať.

Aká je však úprava práce z domu v slovenskom zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“)? Aktuálne je odpoveďou, že vlastne takmer žiadna a z nedostatku tejto úpravy plynú nevýhody a riziká najmä pre zamestnávateľa.

Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorá sa má venovať aj výkonu práce z domu. Aj verejnosť môže do 10. augusta 2020 zasielať svoje podnety.

Domácka práca verzus práca z domu

Ustanovenie § 52 Zákonníka práce upravuje domácku prácu a teleprácu. Domácka práca nie je to isté ako home office alebo práca z domu. O domácku prácu ide, ak má zamestnanec v pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce dohodnuté iné miesto, než je sídlo alebo prevádzka zamestnávateľa.

V prípade home office je dohodnuté nejaké miesto ako miesto výkonu práce a tu zamestnanec vykonáva svoju prácu. Ak nastanú nejaké nepredvídané  alebo mimoriadne udalosti, zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec bude pracovať z domu alebo z iného miesta. V praxi sú takými udalosťami napríklad ochorenie dieťaťa, ak si zamestnanec nechce čerpať práceneschopnosť, potreba byť v domácnosti pri nejakých opravách alebo doručení nábytku, návšteva lekára, ak sa lekár nachádza v blízkosti domu a z časového hľadiska je výhodnejšie následne zostať pracovať doma, dopravné obmedzenia.

Home office je v praxi považovaný aj za druh benefitu. Predpokladom home office je druh práce, ktorý možno vykonávať aj z domu. 

Covid-19 a home office

Novela Zákonníka práce – zákon č. 66/2020 Z. z. – prijatá v súvislosti s koronakrízou aktuálne upravuje, že v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní a počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu pr

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.