Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Starostlivosť o dieťa a vylúčenie povinnosti platiť poistné

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1.1.2024 nadobúda účinnosť novela č. 210/2023 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá opätovne mení právnu úpravu vylúčenia povinnosti platiť poistné. Aké to prináša dopady na vykazovanie poistného na sociálne poistenie, vám prinášame v nasledujúcom článku.

Žene (poistenke) vzniká nárok na materské od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku 8. týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Ak žiada o materské muž, poistenec má nárok na materské odo dňa, od ktorého žiada o nemocenskú dávku materské, a nárok na materské zaniká najneskôr dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa (§ 49 ods. 1 a ods. 2 zákona o sociálnom poistení). Iný poistenec (napr. otec dieťaťa) má podľa zákona o sociálnom poistení nárok na nemocenskú dávku materské v období:

a)    2 týždňov od priznania materského, kedy ide o otca dieťaťa, ktorý si čerpá materské 14 kalendárnych dní do uplynutia 6 týždňov odo dňa pôrodu; toto dvojtýždňové materské sa v praxi označuje aj ako „otcovské“ [§ 49 ods. 3 písm. d) zákona]; prekážkou nie je, že v rovnakom období poberá materské alebo rodičovský príspevok aj matka dieťaťa,

b)   28 týždňov od priznania materského,

c)    31 týždňov od priznania materského, ak je osamelý,

d)   37 týždňov od priznania materského, ak sa súčasne stará o dve a viac detí.

Obdobie výplaty materského, ktoré sa poskytuje otcovi po narodení dieťaťa, sa pri tom istom dieťati započíta do úhrnného obdobia nárokov na materské, napr. do 28 týždňov (v prípade ak ide o starostlivosť o jedno dieťa). To znamená, že ucelené obdobie poberania materského (napr. 28 týždňov) si môže otec dieťaťa rozdeliť na dve obdobia, napr. bude čerpať  materské 2 týždne odo dňa narodenia dieťaťa a  zvyšných 26 týždňov bude čerpať materské neskôr (až po uplynutí šiestich týždňovodo dňa pôrodu), pričom zvyšok si môže vyčerpať najneskôr do 3 rokov veku dieťaťa).

Presne po rokusa právna úprava vylúčenia povinnosti platiť poistné pre zamestnanca opäť mení. Od 1.1.2024 je účinná novela č. 210/2023 Z. z. zákona o sociálnom poistení, ktorá sa „vracia“ k právnemu stavu (s drobnými zmenami), ktorý platil pred 1.1.2023. Od 1.1.2024 zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti v období, v ktorom:

  • trvá zamestnancovi nárok na výplatu materského,
  • by mu trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia.

Od 1.1.2024 platí, že vylúčenie povinnosti platiť poistné uvedené v § 140 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení nastane, ak:

 1.    poistenec poberá materské

Podľa § 140 ods. 1 písm. b) bod 1 novely č. 210/2023 Z. z. zákona o sociálnom poistení: „Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti v období, v ktorom mu trvá nárok na výplatu materského.“

 2.   nepoberá materské, ale len z dôvodu, že nesplnil podmienku, ktorou je získanie najmenej 270 dní nemocenského poistenia.

Podľa § 140 ods. 1 písm. b) bod 2 novely č. 210/2023 Z. z. zákona o sociálnom poistení: „Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti v období, v ktorom by mu trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo § 49 ods. 1.“

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.