Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Zdroj: časopis Právo pre ROPO a OBCE v praxi 7-8/2021

Ak zamestnanec dostane od zamestnávateľa upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, môže proti nemu podať námietky alebo sa proti nemu odvolať?

Upozornenie zamestnávateľa na porušenie pracovnej disciplíny je upravené v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") v § 63:

Zákonník práce - výňatok

§ 63

Výpoveď daná zamestnávateľom

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Citované pravidlo sa nachádza v ustanoveniach upravujúcich situáciu, keď dáva zamestnávateľ výpoveď zamestnancovi, a predstavuje zákonom predpísanú procesnú podmienku pre možnosť zamestnávateľa dať výpoveď zamestnancovi aj pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.