Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu patrí medzi základné zásady pracovného práva týkajúce sa odmeňovania zamestnancov. Predmetná zásada je upravená v ustanovení § 119a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Za rovnakú prácu sa podľa tohto ustanovenia považuje „práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa“.

Za istých podmienok môže byť mzda zamestnancov na rovnakej pozícii odlišná. Medzi tieto podmienky patrí najmä stanovenie objektívnych kritérií, na ktorých je založené odmeňovanie zamestnancov u daného zamestnávateľa. Tieto kritériá musia byť objektívne merateľné a  musia byť zamestnancom známe.

Aj v prípade práce na rovnakej pracovnej pozícii nemusia zamestnanci vykonávať prácu rovnakej hodnoty. Kritériá aplikované zamestnávateľom pri určovaní výšky mzdy konkrétneho zamestnanca však musia byť objektívne merateľné. Medzi tieto kritériá patria napríklad merateľná výkonnosť, počet a náročnosť zadaných pracovných úloh, dosiahnutá prax, dosiahnuté ciele atď.

Zamestnávateľ na tieto účely môže prijať vnútorný predpis, resp. internú smernicu o odmeňovaní, v ktorej budú podrobne určené podmienky a k

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.