Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zmeny na evidenčnom liste dôchodkového poistenia od 1. júna 2022 a od 1. januára 2023

Kategória: Sociálne zabezpečenie

Vykazovanie údajov na evidenčnom liste dôchodkového poistenia (ďalej len „ELDP“) sa v nadväznosti na § 60 ods. 6 novely č. 248/2022 Z. z. zákona o sociálnom poistení zmenilo. Obdobie dôchodkového poistenia zamestnanca nie je obdobie, v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený a nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie; to neplatí pre obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné. V tomto článku sa venujeme práve týmto zmenám a oboznámime vás aj s postupom vykazovania údajov pri uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky z príjmu plynúceho z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

U dohodárov, ale aj u zamestnancov v inom právnom vzťahu (či už na pravidelný alebo na nepravidelný príjem) od 1. júna 2022 platí, že obdobie dôchodkového poistenia (kalendárny mesiac, prípadne jeho časť, ak poistenie netrvalo celý kalendárny mesiac) nie je obdobie:

 • v ktorom bol zamestnanec povinne dôchodkovo poistený,
 • súčasne nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie,
 • súčasne nejde o obdobie, za ktoré je vylúčená povinnosť platiť poistné podľa § 140 ZSP,

a preto sa toto obdobie neuvádza na eELDP;

POZOR výnimka sa vzťahuje na obdobie podľa § 140 ods. 1 zákona (napr. ak je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného), ktoré sa na evidenčnom liste musí uviesť.

Pravidlá pre vykazovanie údajov v rubrike „Obdobie dôchodkového poistenia“:

 1.  za obdobie pred 1. júnom 2022 sa vyhotoví ELDP tak ako dosiaľ, t. j. obdobie, kedy zamestnanec s právom na pravidelný mesačný príjem nedosiahol VZ, a súčasne nemal vylúčenú povinnosť platiť poistné a ani prerušenie dôchodkového poistenia, sa uvedie do rubriky trvanie dôchodkového poistenia (v rubrike „Obdobie dôchodkového poistenia“ sa zápis neprerušuje);
 2. ak vznik právneho vzťahu bude pred 1. júnom 2022 a zánik právneho vzťahu po 31. máji 2022, vyhotoví sa:
  • jeden ELDP,
  • za obdobie pred 1. júnom 2022 spôsobom ako dosiaľ,
  • za obdobie po 31. máji 2022 novým spôsobom.
 3. ak vznik právneho vzťahu bude pred 1. júnom 2022 a zánik právneho vzťahu po 31. máji 2022, a po 31. máji 2022 poistenec nezíska žiadny príjem a ani sa nevyskytne obdobie, za ktoré je vylúčená povinnosť platiť poistné, do ELDP sa uvedie:
  • len obdobie do 31. mája 2022 a
  • do oddielu I. ako dátum zániku právneho vzťahu sa uvedie skutočný dátum jeho skončenia, t. j. nie 31. máj 2022, ale dátum, kedy právny vzťah skutočne skončil.

 Príklad:  Zamestnanec s právom na pravidelný príjem bol povinne dôchodkovo poistený v období od 1. januára 2022 do 31. decembra  2022. V marci 2022a v októbri 2022 nemal žiadny VZ a ani nezískal obdobie, počas ktorého je vylúčená povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie. Zápis údajov za rok 2022 v oddiele II. eELDP:

 

Kalendárny rok

 

Znak poistenia

 

 

od

 

 

 

do

 

 

VZ

 

VZ počas vylúč. dôb

 

Kal. dni vylúč. dôb

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.