Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

3. OKPP - Novinky v procesnej realizácií skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v slovenskej a českej právnej úprave

Publikované: Autor/i: www.noveaspi.sk

Prezentácia sa venuje problematike skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v slovenskej a českej právnej úprave.

Hlavná prezentácia je zameraná na:

Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

  • z dôvodu organizačnej zmeny, nadbytočnosti zamestnanca a iných výpovedných dôvodov,
  • na konkrétnych rozsudkoch Najvyššieho súdu ČR sa poukazuje na chyby zamestnávateľov pri skončení pracovného pomeru,
  • analyzujú sa požiadavky, ako majú zamestnávatelia postupovať pri výpovediach, z hľadiska slovenskej a českej právnej úpravy.

Diskusia k otázkam:

  • Existuje už rozhodnutie súdu, že ponuková povinnosť má nastať (zo strany zamestnávateľa) v čase rozhodovania o organizačnej zmene, nie až v čase doručovania výpovede?
  • Často v praxi riešim situáciu, keď v rámci organizačnej zmeny zamestnávateľ zruší pracovnú pozíciu k predpokladanému dňu uplynutia výpovednej doby zamestnanca, avšak napokon zamestnanec pristane na uzatvorenie dohody o skončení pp z dôvodu organizačných zmien ku skoršiemu termínu ako bolo rozhodnutím zamestnávateľa zrušené pracovné miesto. Môže byť takáto situácia z pohľadu platnosti dohody o skončení pracovného pomeru problém, resp. ako by ste navrhovali danú situáciu riešiť? (problém je ten, že v čase uzatvorenia dohody, resp. ku dňu skončenia pp zamestnanca dohodou dané pracovné miesto nie je vlastne ešte zrušené).
  • Ide o obnovenie zrušeného pracovného miesta, ak zamestnávateľ vytvorí nové pracovné miesto, ktoré už u zamestnávateľa existuje, t.j. napríklad 5 rokov zamestnáva 1 sekretárku, a následne prijme ešte 1, a po  krátkom čase, napríklad po 1 mesiaci, prepustí pôvodného zamestnanca a nechá si nového. Tým pádom „obíde“ zákaz obnovenia zrušeného pracovného miesta po ukončení pracovného pomeru, nakoľko nové pracovné miesto v podstate „obnoví“ ešte pred jeho zrušením?
  • Môžu odborové organizácie splnomocniť jednu, resp. vytvoriť si ďalšiu organizáciu aj pre individuálne pracovnoprávne vzťahy (§ 232 ods. 3), napr. prerokovanie § 74 

Prezentujúci: prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. Jaroslav Škubal

Diskusiu moderuje: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

 
 
 
Blok I - Novinky v procesnej realizácií skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa v slovenskej a českej právnej úprave
prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. Jaroslav Škubal


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.