Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ľuboslava Minková

Počet článkov autora: 5


Návrat z pracovnej cesty a povinná karanténa N

Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnanci boli  vyslaní na pracovnú cestu do Srbska. Po návrate nastúpili do povinnej karantény. Ich ošetrujúci lekári im vystavili doklad o práceneschopnosti už od dňa príchodu, kedy ešte cestovali domov. Majú v tomto prípade nárok na cestovné ...

Pracovná neschopnosť počas zahraničnej pracovnej cesty a nárok na cestovné náhrady N

Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Spoločnosť má zamestnancov, ktorí boli vyslaní na služobnú cestu do Srbska. Po návrate na Slovensko išli do povinnej karantény. Ich ošetrujúci lekári im však vystavili potvrdenie o práceneschopnosti už od dňa príchodu, kedy ešte cestovali domov. M...

Preplatenie cestovných náhrad pre hospitalizovaného zamestnanca N

Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Má nárok na cestovné náhrady zamestnanec, ktorý je na služobnej ceste v zahraničí a je hospitalizovaný v nemocnici alebo nepracuje z dôvodu práceneschopnosti a má v dochádzke na tieto dni vystavený doklad o práceneschopnosti?

Vyplácanie cestovných náhrad počas práceneschopnosti N

Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, ak by mal zamestnanca na služobnej ceste v zahraničí, a tento je hospitalizovaný v nemocnici alebo nepracuje z dôvodu ochorenia? Ak by mal  zamestnanec na tie dni vystavenú v dochádzke práceneschopnosť, v...

Vyplácanie preddavkov / cestovných náhrad na účet zamestnanca N

Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Spoločnosť plánuje v blízkej budúcnosti prejsť na vyplácanie preddavkov na služobné cesty bezhotovostnou formou / na účet zamestnanca. Ako by mala postupovať v prípade, že bude musieť zamestnancovi vyplatiť cestovné náhrady v cudzej mene (CZK, USD...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.