Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Vyplácanie preddavkov / cestovných náhrad na účet zamestnanca

Publikované: Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Spoločnosť plánuje v blízkej budúcnosti prejsť na vyplácanie preddavkov na služobné cesty bezhotovostnou formou / na účet zamestnanca. Ako by mala postupovať v prípade, že bude musieť zamestnancovi vyplatiť cestovné náhrady v cudzej mene (CZK, USD, CHF, GBP,...)? Platby zo strany spoločnosti budú zamestnancovi v tomto prípade prerátané zákonom stanoveným kurzom a vyplácané v mene euro. Je tento postup správny?

Odpoveď z hľadiska zákona o cestovných náhradách

Pri poskytovaní preddavku je potrebné aplikovať § 36 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Najbežnejšou formou poskytnutia preddavku na cestovné náhrady je poskytnutie preddavku v hotovosti. Okrem poskytnutia preddavku v hotovosti, môže zamestnávateľ podľa § 36 ods. 2 zákona o cestovných náhradách preddavok alebo jeho časť po dohode so zamestnancom poskytnúť aj formou:

  • cestovného šeku,
  • zapožičaním platobnej bankovej karty zamestnávateľa alebo medzinárodnej platobnej bankovej karty zamestnávateľa,
  • prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v eurách alebo prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v cudzej mene.

Poskytnutie preddavku v hotovosti je základná forma poskytnutia preddavku, pri ktorej sa nevyžaduje súhlas zamestnanca. Iné formy poskytnutia

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.