Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Absencia v práci ako prekážka na strane zamestnanca a možný dôvod skončenia pracovného pomeru

Kategória: Prekážky v práci Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Základné povinnosti zamestnanca sú upravené v § 81 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Jednou zo základných povinností zamestnanca je podľa § 81 písm. b) Zákonníka práce povinnosť byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času.

V závislosti od okolností, za ktorých sa zamestnanec na pracovisko nedostaví vôbec, príde neskôr alebo odíde skôr, sa zamestnanec môže dopustiť porušenia pracovnej disciplíny. Absencia na pracovisku môže byť ospravedlnená alebo neospravedlnená. Ospravedlnená absencia predovšetkým z dôvodov prekážok v práci na strane zamestnanca nie je dôvodom na akýkoľvek postih zamestnanca. Pri neospravedlnenej absencii môže byť následkom upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, výpoveď alebo dokonca okamžité skončenie pracovného pomeru.

Prekážky v práci

Zákonník práce v piatej časti, v § 136 až § 145, upravuje rôzne druhy prekážok v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa. Zjednodušene je zamestnávateľ pri prekážkach v práci na strane zamestnanca povinný jeho neprítomnosť ospravedlniť. Existujú prekážky z dôvodu všeobecného záujmu (napr. činnosť svedka, poskytovanie prvej pomoci, darovanie krvi, činnosť člena volebných komisií), z dôvodu dobrovoľníckej činnosti, z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, z dôvodu plnenia brannej povinnosti a z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl a dôležité osobné prekážky.

Najčastejšími osobnými prekážkami v práci sú:

  • práceneschopnosť zamestnanca a
  • starostlivosť o člena rodiny.

Menej častými sú napr. sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, úmrtie rodinného príslušníka, svadba, nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy, presťahovanie zamestnanca, vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru.

Zákonník práce určuje, kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné voľn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.