Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Jednostranné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: JUDr. Dušan Čurila, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 12/2021

Skončenie pracovného pomeru zamestnanca je závažnou udalosťou pracovného života. Z tohto dôvodu upravuje právny poriadok jednotlivé okolnosti skončenia pracovného pomeru v pomerne veľkých podrobnostiach. V rámci tohto príspevku sa budeme zaoberať prípadmi jednostranného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca.

Pracovný pomer zamestnanca môže skončiť na základe rôznych právnych skutočností. Veľkú väčšinu z nich zaraďujeme medzi tzv. subjektívne právne skutočnosti, keďže nastávajú priamo z vôle jednej zo strán alebo z vôle oboch strán. Do tejto skupiny preto zaraďujeme napríklad dohodu o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru alebo skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Naproti tomu môže pracovný pomer zaniknúť aj na základe tzv. objektívnych právnych skutočností, medzi ktoré zaraďujeme smrť zamestnanca alebo uplynutie dohodnutej doby trvania pracovného pomeru.
Množinu subjektívnych právnych skutočností, na základe ktorých dochádza ku skončeniu pracovného pomeru, môžeme ďalej vnútorne rozdeliť. Kritérium tohto delenia je to, či na skončenie pracovného pomeru je potrebný súhlasný prejav vôle aj druhej strany. Ak je nevyhnutný súhlas oboch strán, ide o dvojstranný právny úkon, príkladom ktorého je dohoda o skončení pracovného pomeru. Ak je však na skončenie pracovného pomeru nevyhnutný len prejav vôle jednej strany bez súhlasu strany druhej, ide o tzv. jednostranný právny úkon, príkladom ktorého je výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") umožňuje, aby tri spomínané jednostranné právne úkony, na základe ktorých sa môže skončiť pracovný pomer, realizovali zamestnávateľ, ako aj zamestnanec. Ako sme už uviedli, v tomto článku sme sa však zamerali len na tie jednostranné právne úkony, ktoré v tejto súvislosti realizuje výlučne zamestnanec.
Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom, na základe ktorého dochádza ku skončeniu pracovného pomeru v dohodnutý deň. Aj keď iniciatíva môže vychádzať z jednej alebo druhej zmluvnej strany, vo výsledku je potrebný nakoniec súhlas zamestnávateľa aj zamestnanca. Preto v našom výpočte jednostranných typov skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca dohoda o skončení pracovného pomeru nefiguruje.
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je v Zákonníku práceformulované pomerne málo reštriktívne. Z hľadiska formálnej stránky vyžaduje § 72 ods. 2 Zákonníka práce len písomné oznámenie o skončení pracovného po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.