Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť dopravu z pracoviska pozitívne testovanému zamestnancovi na koronavírus?

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Aktuálne obdobie prebiehajúcich testovaní zamestnancov u veľkých zamestnávateľov na prítomnosť koronavírusu vyvoláva popri viacerých právnych problémoch, ktoré už boli opakovane pertraktované, aj pomerne jednoduché a praktické otázky súvisiace s obdobím po bezprostrednom testovaní zamestnancov. Jednou z nich je aj otázka súvisiaca s cestou zamestnancov zo zamestnania v prípade, ak sa pri testovaní preukáže, že zamestnanec je pozitívny na prítomnosť koronavírusu.

Vznik pozitivity zamestnanca v okamihu, ak sa nachádza v priestoroch zamestnávateľa, so sebou, pochopiteľne, prináša (zdravotnú) nespôsobilosť zamestnanca na ďalší výkon práce z dôvodu pravidelného vzniku prekážky v práci na jeho strane podľa § 141 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), prípadne ďalšie možnosti, ktoré pripúšťa Zákonník práce, v podobe uplatnenia výkonu práce home office, dovolenky, náhradného voľna a pod., ale aj jeho potrebu odísť z priestorov zamestnávateľa po takomto pozitívnom testovaní. Problém pritom vzniká práve pri zamestnancoch, ktorí absolvovali cestu do zamestnania prostredníctvom zmluvnej dopravy zamestnávateľa, t. j. ide o prípady, kedy zamestnávateľ zabezpečuje štandardne spôsob dopravy zamestnanca do zamestnania i zo zamestnania. 

Právnu úpravu v tomto ohľade uvádza ustanovenia § 221 Zákonníka práce, ktoré vymedzuje, že na  účely posúdenia obsahu zodpovednostných vzťahov i poskytovania cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. vymedzuje Zákonník pr

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.