Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Maximálna dĺžka týždenného pracovného času

Kategória: Pracovný čas Zdroj: Pracovný čas

Ustanovenie § 85 ZP upravuje maximálnu dĺžku týždenného pracovného času. Základom je 40-hodinový týždenný pracovný čas (v priemere). Následne Zákonník práce upravuje skrátený pracovný čas pre jednotlivé kategórie zamestnancov. 

V zmysle judikatúry SD EÚ (C-397/01 a C-403/01 Pfeiffer) maximálna hranica 48 hodín pre priemerný týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas je zvlášť dôležité pravidlo sociálneho práva Spoločenstva, ktoré musí byť na prospech každému zamestnancovi ako minimálny nárok na ochranu jeho bezpečnosti a zdravia.

Práca s dokázaným chemickým karcinogénom − upravuje ju nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Príloha bod 3.6 – rozdelenie látok). Pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity upravuje nariadenie vlády SR č. 356/2006

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.