Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Mimoriadne a dočasné zrovnoprávnenie zamestnávateľov v súvislosti COVID-19? Náhrada mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca pre všetkých zamestnávateľov

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 pre riziko šírenia ochorenia COVID-19 bolo nariadených viacero opatrení. Okrem presne špecifikovaných výnimiek sa s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. uzatvorili všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, čo má výrazný vplyv na pracovnoprávne vzťahy a zamestnanosť.

Dňa 25.03.2020 bol vládou Slovenskej republiky predložený návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátane zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Z vládneho návrhu zákona však vyplýva, že Zákonník práce má byť novelizovaný v záujme aplikačnej praxe za účelom zosúladenia rozsahu prekážok v práci v zmysle Zákonníka práce a podmienok nároku na ošetrovné. Návrh zákona, ktorým sa mení Zákonník práce, sa však nedotýka prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti má podľa dôvodovej správy zaviesť nový nástroj na realizáciu projektov na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní, pričom tieto projekty budú určené v

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.