Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Skončenie pracovného pomeru je komplexný proces upravený zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce″). Vzhľadom na jeho pomerne prísnu a komplikovanú právnu úpravu však v praxi často dochádza k situáciám, kedy zamestnanec namieta neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Môže sa zamestnanec úspešne dovolávať neplatnosti dohody o skončení pracovného pomeru?

Zákonník práce presne upravuje dôvody a spôsoby skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer môže byť ukončený zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, viacerými spôsobmi, a to:

  1. dohodou,
  2. výpoveďou,
  3. okamžitým skončením,
  4. skončením v skúšobnej dobe.

Osobitné ustanovenia Zákonníka práce sa venujú skončeniu pracovného pomeru na dobu určitú, hromadnému prepúšťaniu alebo zákazu výpovede, ako aj nárokom zamestnanca na odstupné a inštitútu výpovednej doby.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Pri skončení pracovného pomeru dohodou sa predpokladá súhlas oboch účastníkov pracovného pomeru, t. j. zamestnanca a zamestnávateľa. Samotné ustanovenie § 60 Zákonníka práce nie je koncipované tak prísne, ako pri ostatných spôsoboch skončenia pracovného pomeru, a dohoda o skončení pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom predstavuje najbežnejší a zároveň najjednoduchší spôsob skončenia pracovného pomeru.

V zmysle § 60 Zákonníka práce platí:

„Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.“

Pri dohode nie je zamestnávateľ viazaný žiadnou výpovednou dobou. Zamestnávateľ sa so zamestnanom presne dohodne, kedy príde k skončeniu pracovného pomeru. Okamih skončenia pracovného pomeru môže byť určený konkrétnym dátumom, prípadne iným spôsobom, to však za predpokladu, že moment skončenia pracovného pomeru je jasný a nie sú o ňom žiadne pochybnosti. Zároveň skutočnosť, či a kedy nastane moment skončenia pracovného pomeru, musí byť objektívna, nesmie závisieť od subjektívnej vôle jednej zo zmluvných strán. Takouto objektívnou skutočnosťou by mohlo byť napríklad skončenie práceneschopnosti zamestnanca. Za iný spôsob považujeme určenie okamihu inou skutočnosťou ako konkrétnym dátumom, môžeme považovať napríklad aj deň vzniku n

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.