Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Novela II. piliera

Kategória: Legislatívne zmeny Zdroj: MPSVaR SR

Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení z 8. novembra 2022 zavádza viaceré zásadné zmeny v sporiacej aj výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia (II. piliera) so zámerom zvýšiť jeho efektivitu a prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe. Medzi kľúčové zmeny patrí:

Nová štruktúra odplát (s účinnosťou od 1. januára 2023)

Novela II. piliera prináša sporiteľom zníženie poplatkov. Ruší sa odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Mierne sa zvýši maximálna hodnota odplaty za správu dôchodkového fondu z 0,3 % priemernej ročnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde na:

  • 0,45 % v roku 2023,
  • 0,425 % v roku 2024,
  • 0,4 % od roku 2025.

Táto zmena by mala generovať vyššiu očakávanú hodnotu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa a mala by mať pozitívny efekt na výšku jeho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Individuálna garancia (s účinnosťou od 1. januára 2023)

Zavádza sa adresnejšia forma garancie, ktorá sa bude vzťahovať na všetky povinné príspevky a penále , ktoré boli sporiteľovi počas jeho účasti v II. pilieri pripísané na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, a všetky sumy, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu pripísané na tento účet. Ak suma vyplatených dôchodkov formou programového výberu a suma jednorazového poistného prevedeného do životnej poisťovne bude nižšia, ako výška individuálnej garancie sporiteľa, DSS doplatí rozdiel z vlastného majetku.

Automatický vstup do II. piliera (s účinnosťou od 1. mája 2023)

Pre fyzické osoby mladšie ako 40 rokov, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. začnú pracovať), sa zavádza automatická účasť v II. pilieri . Takáto fyzická osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS do 180 dní odo dňa vznik

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.