Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Očakávané zmeny Zákonníka práce súvisiace s transpozíciou európskych smerníc od 1. augusta 2022

Kategória: Legislatívne zmeny Zdroj: KPMG

Prinášame Vám krátky prehľad k novoprijatým ustanoveniam smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) týkajúcich sa oblasti pracovného práva.

S účinnosťou od 1. augusta 2022 možno očakávať rozsiahlejšie zmeny zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákonník práce“). Tieto zmeny reflektujú novoprijaté smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), a to (i) smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (ďalej ako „Smernica (EÚ) 2019/1152“); a (ii) smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami (ďalej ako „Smernica (EÚ) 2019/1158“) (smernica (EÚ) 2019/1152 a smernica (EÚ) 2019/1158 ďalej spolu ako „Smernice“).

Účelom Smerníc je zlepšiť pracovné podmienky podporou transparentnejšieho a prevídateľnejšieho zamestnávania a zároveň zaistiť prispôsobivosť trhu práce a uľahčiť zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancom, ktorí sú rodičmi alebo osobami s opatrovateľskými povinnosťami (tzv. work-life balance).

Viaceré ustanovenia zakotvené v Smerniciach sú už do určitej miery zapracované v súčasne platnej právnej úprave Zákonníka práce, resp. v iných pracovnoprávnych predpisoch.

Návrh zákona, ktorým sa má meniť a dopĺňať Zákonní

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.