Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Odvolanie zamestnanca z dovolenky

Kategória: Dovolenka Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zákonník práce v § 112 ods. 1 upravuje otázku odvolania zamestnanca z dovolenky, avšak len veľmi okrajovo (úhrada nákladov). Táto právna úprava je v zákone desiatky rokov. Aké sú podmienky pre jej použitie? V akých prípadoch môže zamestnávateľ zamestnanca odvolať z dovolenky a o aké náklady musí ísť (napr. úhrada benzínu)?

Stanovisko:

Právna úprava v Zákonníku práce je nasledovná:

§ 112 ods. 1

 „Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.“

Bez ohľadu na to, že Zákonník práce upravuje  odvolanie z dovolenky (ale len náklady, ktoré zamestnancovi vznikli), možno sa domnievať, že je právne problematické, aby zamestnávateľ kontaktoval zamestnanca počas dovolenky a dal mu pokyn na to, aby sa vrátil do práce. Napríklad zamestnanec je v Chorvátsku a zamestnávateľ mu v piatok zavolá, aby sa v pondelok hlásil v práci.

Všeobecná možnosť odvolania z dovolenky

Zákonník práce rieši len otázku nákladov spojených z odvolaním z dovolenky, ale nerieši otázku odvolania z dovolenky ako takej. Zákonník práce neuvádza, či ide o jednostranný úkon alebo dohoda. Dobová literatúra zo socializmu uvádzala, že išlo o jednostranný úkon zamestnávateľa.

Možno sa však domnievať, že vzhľadom na to, že doba pokročila (napr. už len fakt, že zamestnanci trávia často dovolenku v zahraničí) vedie k záveru, že využiteľnosť je len v prípade, ak sa táto možnosť vopred dohodla, t. j. zamestnanec predvída, že bude kontaktovaný, je pripravený na kontakt a vie a chce sa vrátiť z dovolenky. Uvedené sa týka právnej úpravy v Zákonníku práce, pretože úprava napr. pri policajtoch je mierne odlišná.

Buď je teda taká situácia predvídaná, a teda zamestnanec počíta s tým, že môže byť odvolaný (napr. lekár kvôli operácii alebo v prípade dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom, že zamestnanec môže ísť na dovolenku, ale v prípade nevyhnutnosti sa vráti – zákon potom rieši náklady), alebo to ustanovuje osobitný predpis, napr. v prípade policajta, kde to ustanovuje zákon. V ostatných prípadoch sa to javí byť vylúčené.

Dôvody pre odvolanie zamestnanca z dovolenky

Ak by sa aj uznala jednostra

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.