Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 v réžii zamestnávateľov

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: JUDr. Martin Krendl, Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, ako aj legislatívnymi zmenami v reakcii na pandémiu vznikajú v praxi mnohé otázky týkajúce sa najmä pracovnoprávnych predpisov, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, resp. ochrany osobných údajov, ako aj konkrétneho postupu zamestnávateľov.

Zamestnávateľ je v rozsahu zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem iného, povinný:

  1. zabezpečiť účinnú prevenciu a ochranu zdravia pri práci;
  2. vykonávať opatrenia riadne a včas tak, aby sa splnil ich účel;
  3. zabezpečovať, aby opatrenia boli použiteľné a zamestnancovi prístupné; 
  4. odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich odstránenie.

Za týmto účelom je zamestnávateľ oprávnený vykonať potrebné kontroly, opatrenia a vydávať pokyny.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné, okrem iného: 

  1. oznamovať bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky významné okolnosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení;
  2. poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie;
  3. poskytovať zá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.