Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pojem ESG v pracovnom práve

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Pravdepodobne nie každému je jasné, o čom hovoríme, ak hovoríme o pojme ESG. Niekto ESG prirovnáva k ochrane osobných údajov (GDPR), v zmysle ďalšej zbytočnej byrokracie a papierovania. Takéto prirovnanie má však od pravdy ďaleko. Článok prináša objasnenie tohto pojmu a tiež vysvetlenie, prečo je obsah tohto pojmu relevantný aj v oblasti pracovného práva.

ESG nie je iba marketingová stratégia, trend alebo vyrábanie rôznych postupov a smerníc, ktoré sa v praxi neuplatnia. Skratka ESG je relevantná pre každú spoločnosť, resp. každého zamestnávateľa, a to ako celok, pretože E znamená „environment“ (životné prostredie), S znamená „social“ (sociálny aspekt) a G znamená „governance“ (kontrola, vedenie).

Všetky tieto oblasti by mali byť pre spoločnosti kľúčové. Ak sa spoločnosť začne venovať téme ESG, dáva tým najavo, že jej záleží na etickom podnikaní, na životnom prostredí a na starostlivosti o zamestnancov. Nezáujem o uvedenú tému ako takú môže mať do budúcnosti vplyv na financovanie spoločnosti, jej ziskovosť a v neposlednom rade jej dobré meno.

ESG a pracovné právo

Z hľadiska pracovného práva je zo skratky ESG relevantné „S“ (social). Pojem „social“ predstavuje všetky možné aspekty starostlivosti o zamestnancov. Starostlivosť o zamestnancov nie je v dnešnej dobe možné zužovať na dodržiavanie Zákonníka práce. Jeho dodržiavanie je minimálnym štandardom, ktorý má byť samozrejmý.

Ide preto o všetky sociálne otázky, opatrenia proti modernému otroctvu, opatrenia na zabezpečenie rodovej rovnosti, dodržiavanie základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP), pracovných podmienok, sociálneho dialógu, dodržiavanie práv na zastúpenie zamestnancov odbormi a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. „Social“ nie je však možné úplne vytrhnúť z kontextu ESG, a preto zamestnávatelia musia zohľadniť aj ochranu životného prostredia, ľudské práva, korupciu, transparentné a inkluzívne riadenie.

Témy v rámci ESG, ktoré priamo súvisia so zamestnanosťou, sú najmä:

  • dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov – ide o rôzne pracovnoprávne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.