Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z predloženého potvrdenia o vykonávaných zrážkach

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: RNDr. Jana Motyčková Zdroj: portál Dane a účtovníctvo v praxi

Pri nástupe do zamestnania má zamestnávateľ povinnosť žiadať od zamestnanca predloženie potvrdenia o vykonávaných zrážkach, táto povinnosť vyplýva z § 84  ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Po predložení potvrdenia o vykonávaných zrážkach, resp. zápočtového listu vystaveného bývalým platiteľom príjmu, má zamestnávateľ povinnosť :

  • bezodkladne oznámiť nástup zamestnanca do zamestnania všetkým exekútorom, správnym orgánom, resp. pri dohode o zrážkach veriteľom (ďalej len exekútor) uvedeným v potvrdení. V rámci oznámenia môže zamestnávateľ uviesť, že žiada o zaslanie podkladov k vykonávaniu zrážok.
  • začať s vykonávaním zrážok (napr. § 83 ods. 2 Exekučného poriadku, § 131 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov). Zamestnávateľ na základe predloženého potvrdenia o vykonávaných zrá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.