Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Práca z domu, tzv. home office

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Pojem flexibilita je v posledných rokoch v pracovnom práve diskutovaným pojmom. V pracovnom práve sa flexibilita prejavuje v tzv. flexibilných formách zamestnania, ktoré sú alternatívou k tradičnému pracovnému pomeru. Medzi flexibilné formy zamestnávania patrí aj domácka práca a telepráca. Teleprácu (tzv. telework) môžeme stručne definovať ako prácu na diaľku, ktorá sa vykonáva s použitím informačných a komunikačných technológií. Použitie informačných technológií pri tomto druhu práce je jej základným definičným znakom. Domáckou prácou možno rozumieť prácu, ktorá sa vykonáva z vlastnej domácnosti zamestnanca. Práca na doma alebo telepráca sa hodia najmä pre profesie, kde prevažuje duševná práca a pri ktorých sa používa počítač alebo notebook.

Okrem pojmu domácka práca a telepráca poznáme aj pojem práca z domu alebo tzv. „home office“. Rozdiel medzi teleprácou, domáckou prácou a home office spočíva v tom, že domácka práca a telepráca musia byť pravidelné, majú stálu povahu, zatiaľ čo home office má príležitostný charakter.

Tento článok pojednáva o podmienkach výkonu domáckej práce, telepráce, ale aj podmienkach vykonávania home office. Tiež poukazuje na výhody a nevýhody týchto foriem zamestnávania, na zavedenie kontrolného mechanizmu zamestnávateľom nad zamestnancami pracujúcimi z domu a pod.

Domácka práca, telepráca

Obidve formy zamestnávania, t. j. domácka práca aj telepráca, sú upravené v § 52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). V princípe sú obe formy podriadené pod ten istý právny režim, čo sa týka kvality právneho postavenia zamestnanca. Obe formy majú spoločné to, že ide o prácu vykonávanú z domu, z vlastnej domácnosti zamestnanca alebo z iného dohodnutého miesta. Podstata domáckej práce a telepráce teda spočíva v tom, že zamestnanec vykonáva prácu z iného miesta než je miesto pracoviska zamestnávateľa.

Rozdiel medzi teleprácou a domáckou prácou spočíva v tom, že zamestnanec pri telepráci používa informačné technológie. Pojmom informačná technológia spravidla možno rozumieť organizačnú, výpočtovú, reprografickú, prípadne telekomunikačnú techniku, používanú pri práci s informáciami, dátami a pod.

Home office

Zákonník práce nedefinuje pojem home office. V prípade home officu ide o príležitostnú, nie pravidelnú prácu z domu, ktorá sa vykonáva so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním. Viacerí zamestnávatelia ponúkajú home office ako určitý druh benefitu. Podľa toho, akým spôsobom je home office vykonávaný, rozlišujeme:

  • pravidelný home office – t. j. keď zamestnanec ostáva d
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.