Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pracovná pohotovosť a nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni

Kategória: Pracovný čas Autor/i: JUDr. Jana Mikušová, Advokátska kancelária bratis.law

V praxi sa často stretávame s otázkou, čo v prípade, ak zamestnávateľ nariadi zamestnancovi pracovnú pohotovosť, ktorá pripadne na čas nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni. Možno zamestnancovi skrátiť nepretržitý denný a týždenný odpočinok? Alebo je zamestnávateľ tento odpočinok povinný zamestnancovi v rovnakom rozsahu nahradiť?

V zmysle § 96 Zákonníka práce môže zamestnávateľ zamestnancovi v odôvodnených prípadoch a na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadiť alebo sa so zamestnancom dohodnúť na pracovnej pohotovosti.

Pracovnú pohotovosť tak možno definovať ako čas určený zamestnávateľom alebo so zamestnancom dohodnutý, po ktorý sa zamestnanec zdržiava na pracovisku alebo na inom dohodnutom mieste a je pripravený na výkon práce, pričom ide o čas mimo rámca rozvrhu jeho pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas, vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času.

Pri pracovnej pohotovosti rozlišujeme pojmy:

  • neaktívna pracovná pohotovosť, ktorá predstavuje čas, kedy je zamestnanec pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, a
  • aktívna pracovná pohotovosť, počas ktorej zamestnanec prácu vykonáva (ŠVEC, M., TOMAN, Ja ko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.