Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pracovné právo a zamestnávanie na Slovensku 2024

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Accace k.s.

Základný právny predpis, ktorý na Slovensku upravuje pracovnoprávne vzťahy je Zákonník práce. Podľa neho, sa pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom uzatvára pracovnou zmluvou v písomnej podobe. Okrem toho, Zákonník práce rozlišuje okrem základnej pracovnej zmluvy aj tri ďalšie druhy pracovných zmlúv, a to dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej práci študentov.

Nárok na prácu na Slovensku

Podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní, je zakázané, aby zamestnávateľ zamestnával osoby bez uzatvorenia pracovného pomeru. Platí to pre všetky typy osôb nižšie:

  • občania Slovenskej republiky,
  • občania Európskej únie alebo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska (“EHP”),
  • občania mimo EÚ a EHP.

Štátny príslušník tretej krajiny má rovnaké právo využívať služby zamestnanosti ako občan Slovenskej republiky, ale s nasledujúcimi obmedzeniami:

Občania EÚ

Občania EÚ majú oprávnenie zdržiavať sa na Slovensku bez akýchkoľvek podmienok alebo formalít tri mesiace od vstupu na územie Slovenska.

Občan EÚ, ktorý sa zdržiava na území Slovenska dlhšie ako tri mesiace, má povinnosť požiadať o registráciu pobytu na území Slovenska, pričom jedným z dôvodom, na základe ktorého je občan EÚ oprávnený zdržiavať sa na Slovensku, je zamestnanie na území Slovenskej republiky.

Občania mimo EÚ

Občania krajín

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.