Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Praktický rozmer vyplatenia mzdových nárokov zamestnanca pri jeho smrti

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

K problematike smrti zamestnanca a právnemu rozmeru možnosti poskytnutia jeho peňažných nárokov pozostalým podľa § 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) bolo publikovaných aj na tomto portáli niekoľko článkov. Ani jeden z nich však nerecipoval praktický rozmer vyplatenia týchto peňažných nárokov pozostalým osobám po ustálení ich výšky a okruhu oprávnených osôb, t. j. žiadny z nich sa bližšie nezaoberal otázkou, v prospech akého bankového účtu má uvedené peňažné prostriedky poukázať, v akej lehote má tento prevod realizovať a hlavne, či sa vyžaduje nejaká forma konania zo strany tohto oprávneného okruhu osôb.

Základná otázka vyvstáva primárne v označení bankového účtu, na ktorý má zamestnávateľ pri využití osobitného spôsobu po smrti zamestnanca, poukázať spomínané peňažné prostriedky. Mnohí zamestnávatelia po smrti zamestnanca a ustálení okruhu oprávnených osôb totiž realizujú pomerne „rozporuplný“ úkon zisťovania, či bankový účet, ktorý zamestnanec počas svojho života označil ako ten, na ktorý sa má poukazovať jeho mesačná mzda podľa § 130 ods. 8 Zákonníka práce, je v spoločnom dispozičnom práve (určenie majiteľov bankového účtu) aj oprávnenej osoby, predovšetkým pozostalého manžela.

V prvom rade tento spôsob sám o sebe odporuje príslušným pracovnoprávnym predpisom, pretože zamestnávateľ nie je oprávnený skúmať, kto je majiteľom bankového účtu, na ktorý na základe žiadosti zamestnanca, poukazuje jeho mzdu za príslušný kalendárny mesiac. Rovnako môže nastať kombinácia, ktorú Zákonník práce v citovanom zákonnom ustanovení predvída, že časť mzdy bude poukazovaná na bankový účet zamestnanca a časť na iné účty vo vlastníctve tretích osôb. Ustanovenie § 130 ods. 8 Zákonníka práce explicitne ustanovuje, že určujúcim úkonom pre zamestnávateľa je vlastné označenie bankového účtu zo strany zamestnanca a nie preukazovanie jeho vlastníctva/spoluvlastníctva/spoludisponentstva, teda „zamestnávateľ je p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.