Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Právo zamestnávateľa odmietnuť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý si uplatňuje výnimku z testovania na COVID-19

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V priebehu kalendárneho mesiaca januára sme upozorňovali na nesprávne formulované výnimky vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s možnosťou zamestnanca uplatniť výnimku z testovania v podobe čestného vyhlásenia, ktorá je spôsobilá nahradiť preventívne opatrenie zamestnávateľa v podobe kontroly negatívneho antigénového testu alebo RT-PCR testu na prítomnosť ochorenia Covid-19.

Situácia však v ostatnej dobe eskalovala do niekoľkých prípadov zamestnancov, ktorí si aj napriek zjavnej pochybnosti o existencii objektívneho stavu o nemožnosti podstúpenia takýchto testov z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotnej kontraindikácie vynucovali využitie predmetnej výnimky bez akejkoľvek potreby preukázania jej skutočnej existencie.

Jeden zo sporných prípadov dokonca dospel do štádia privolania príslušníkov Policajného zboru a podávaniu trestných oznámení z oboch strán (zamestnanca i zamestnávateľa) v podobe porušovania práv a povinností oboch subjektov pracovnoprávnych vzťahov.

Na základe rôznych právnych výkladov i výkladového stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k problematike uplatňovania predmetných výnimiek možno konštatovať, že aj keď Úrad verejného zdravotníctva SR formuluje predmetné výnimky ako určité právo zamestnanca, ktoré musí zamestnávateľ ex lege akceptovať, môže odmietnuť vpustiť zamestnanca do závodu za predpokladu, ak  by tým  vystavil svojich zamestnancov riziku v oblasti ochrany ich života a zdravia s odkazom na všeobecné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“). 

Primárne si dovoľujeme prejudikovať právny záver predmetného článku, že uplatnenie akejkoľvek výnimky podľa príslušných ustanovení vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, najmä vyhlášky č. 132 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, z 19. marca 2021 - účinnosť nadobudla 20. marca 2021 (ďalej len „Vyhláška“), nezbavuje zamestnávateľa povinnosti zabezpečiť plnenie svojich povinností, ktoré mu vznikajú ako obligatórny záväzok vyplývajúci z príslušných ustanovení § 5 ods. 1 a ods. 3 zákona o BOZP, § 6 ods. 1 zákona o BOZP a § 12 ods. 2 zákona o BOZP, ktoré uvádzajú povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k ochrane života a zdravia zamestnancov na pracoviskách

Účelom vydávania jednotlivých vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR je zabezpečenie realizácie opatrení, ktoré majú primárne protiepidemiologický charakter a ktorých cieľom je bezprostredná ochrana zamestnancov a ich fyzických osôb pred šírením vírusu Covid-19.

Vyhlášky a ich vecné obsahy samy osebe však nepredstavujú nový prá

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.