Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Predĺženie alebo opätovné uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu po skončení vecného dôvodu na zastupovanie

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zamestnankyňa mala dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu podľa § 48 ZP, pričom išlo o zastupovanie iného zamestnanca na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Toto zastupovanie trvalo viac ako dva roky. Pri skončení zastupovania podľa § 48 ods. 4 písm. a) ZP sa pracovný pomer na určitú dobu skončí uplynutím dohodnutej doby (v tomto prípade vymedzeného určiteľnou udalosťou – skončenie zastupovania iného zamestnanca).

Môže zamestnávateľ v tomto prípade uzatvoriť so zamestnancom pracovný pomer na určitú dobu bez existencie dôvodu podľa § 48 ods. 4 ZP, resp. započíta sa trvanie pracovného pomeru na určitú dobu na zastupovania do celkového trvania pracovného pomeru na určitú dobu podľa § 48 ods. 2 ZP?

Stanovisko:

Z dôvodu komplexnosti je potrebné uviesť, že okrem § 48 ZP sa na pracovný pomer na určitú dobu vzťahuje aj § 252o ZP – „Prechodné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“. Na účely tohto textu sa  kontextom aplikácie § 252o ZP nebudeme zaoberať.

Podľa § 48 ods. 2 ZP pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť najdlhšie na dva roky a možno ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.