Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Riešenie nedostatku dovolenky zamestnancov v čase školských prázdnin

Kategória: Dovolenka Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Niektoré pomocné kuchárky v ŠJ majú nedostatok dovolenky, resp. náhradného voľna, lebo sa počas šk. roka vyhýbali činnostiam, za ktoré by mohli získať náhradné voľno alebo táto činnosť nebola v takom rozsahu, aby im pokryla obdobie šk. prázdnin, v ktorom sa v škole nevarí. Je možné vyžadovať od týchto zamestnancov, aby v čase školských prázdnin chodili do práce (na pracovisko), aj keď im nie je prideľovaná práca, na ktorú majú dohodnutú činnosť v pracovnej zmluve, resp. nie je im prideľovaná žiadna práca? Alebo im musím umožniť zostať doma pri plnej náhrade mzdy bez akejkoľvek práce a povinnosti nachádzať sa na pracovisku?

Niektorí zamestnanci majú totiž problém dohodnúť sa na náhradnej činnosti, aj keď by išlo o znížený rozsah (konkrétne 4 hodiny, zvyšok by bol posúdený ako prekážka v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce). Chcel som sa s nimi dohodnúť na činnosti podobného charakteru – upratovanie niektorých priestorov školy počas čerpania dovoleniek upratovačkami (WC, kancelária ekonómky a riaditeľa, chodba). So zástupcom zamestnancov nemáme dohodnuté činnosti, ktoré by bolo možné považovať za mimoriadne prevádzkové prekážky podľa §142 ods. 4 Zákonníka práce.

Jednotliví zamestnanci sa podľa Zákonníka práce musia dostaviť na pracovisko, ale výlučne z dôvodu výkonu závislej práce. Preto Zákonník práce vôbec nepočíta s prípadom, aby zamestnanci, pre ktorých zamestnávateľ nemá prácu, chodili na pracovisko.

V prípade uvedených zamestnankýň, pomocných kuchárok, je najlepšia možnosť, aby si požiadali o neplatené voľno počas obdobia, kedy pre nich zamestnávateľ nemá prácu. Pracovnú zmluvu však majú v platnosti, a preto po skončení školských prázdnin sa im neplatené voľno skončí a budú ďalej pokračovať v závislej práci podľa platnej pracovnej zmluvy. Podľa Zákonníka práce však zamestnávateľ nemôže zamestnancovi nariadiť neplatené pracovné voľno, a preto ho zamestnávateľ môže uložiť len na základe výslovnej žiadosti zamestnanca v danom prípade.

Zmena vykonávania pracovných úloh uvedená v tomto prípade, že by niektorí zamestnanci upratovali priestory, predstavuj

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.