Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Súbeh pracovnoprávnych vzťahov u zamestnávateľa

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Môže zamestnanec uzatvoriť s jedným zamestnávateľom súčasne pracovnú zmluvu a viac dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru?

Príklad:

Zamestnávateľ má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti so zamestnancom (osoba je aj dôchodcom) na vedenie a vybavovania poštovej agendy − pracovný čas v rozsahu 10 hodín týždenne. Môže zamestnávateľ uzatvoriť s týmto zamestnancom aj dohodu o vykonaní práce na presne definovaný výkon puncovania na 350 hodín ročne? Podľa zamestnávateľa ide o mimoriadnu situáciu a dočasné zastupovanie, kým sa obsadí pracovné miesto stálym zamestnancom. Vzhľadom na obdobie letných dovoleniek zamestnávateľ je schopný zabezpečiť prevádzku výkonu puncovej kontroly len týmto spôsobom.

Na dohody sa priamo nevzťahuje § 50 Zákonníka práce (neodkazuje naň § 223 ods. 2 ZP a ani nie je v  prvej časti Zákonníka práce). Faktom však je, že toto ustanovenie pôsobí aj na prípady, kedy by sa cez dohody (kumuláciu) chcel obísť pracovný pomer – ak je zakázané na tú istú činnosť uzatvoriť dva pracovné pomery, je zakázané tak spraviť aj kombináciou pracovného pomeru a dohody, a ak by sa pripustilo, že dve dohody na ten istý druh práce (činnosť) sú prípustné, znamenalo by to, že § 50 ZP je vlastne nadbytočný.

Z tohto hľadiska dve dohody o pracovnej činnosti možno vylúčiť, pokiaľ ide o rovnaký druh práce. Navyše ak by kumulácia hodín bola

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.