Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Účelovosť organizačných zmien a aktuálna rozhodovacia prax súdov

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Jana Mikušová, Advokátska kancelária bratis.law

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) môže zamestnávateľ skočiť pracovný pomer so zamestnancom formou výpovede len z presne vymedzených dôvodov.

Najčastejšie využívaným výpovedným dôvodom je výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca, konkrétne, ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo iných organizačných zmenách [§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce].

Pri aplikovaní tohto výpovedného dôvodu sa zamestnávatelia často dopúšťajú rôznych chýb, ktoré môžu mať za následok neplatnosť výpovede a z toho vyplývajúce nároky zamestnanca voči zamestnávateľovi zakotvené Zákonníkom práce.

Podľa dlhodobej rozhodovacej praxe súdov sú základnými predpokladmi platnosti výpovede z dôvodu organizačných zmien: (i) existencia rozhodnutia zamestnávateľa o organizačnej zmene, (ii) pričom toto rozhodnutie musí sledovať uvedený cieľ, napríklad zníženie stavu zamestnancov za účelom zvýšenia efektívnosti práce alebo inú organizačnú zmenu, (iii) na základe tohto rozhodnutia musí vzniknúť nadbytočnosť konkrétneho zamestnanca alebo zamestnancov, (iv) a napokon musí existovať príčinná súvislosť medzi prijatou organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca.

V praxi sa stretávame s tým, že napriek tomu, že výpoveď z dôvodu organizačných zmien spĺňa všetky vyššie uvedené kritériá, zamestnanec sa úspešne domôže jej neplatnosti na súde z dôvodu účelovosti alebo fiktívnos

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.