Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Výpočet zvýšenej výmery dovolenky podľa § 103 ods. 2 ZP z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa

Kategória: Dovolenka Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Praxou bola položená nasledujúca otázka v kontexte zmeneného § 103 ods. 2 ZP. Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 11. 7. 2022. Následne až 1. 9. 2022 oznámil zamestnávateľovi, že sa stará o dieťa od 8. 11. 2021 (dátum narodenia dieťaťa). Ako mu vypočítať dovolenku v kontexte § 103 ods. 2 ZP?

Stav: k 1. 1 .2022

Stanovisko:

Predmetnú otázku upravujú § 40 ods. 11, § 101, § 102 a § 103 ods. 2 Zákonníka práce.

Zamestnanec trvalo starajúci sa o dieťa

Ustanovenie § 40 ods. 11 vymedzuje, kto je zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa a kedy sa ním stane z hľadiska Zákonníka práce (na jeho účely).

Podľa § 40 ods. 11 Zákonníka práce: „Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa podľa prvej vety, a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa podľa prvej vety. Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu.“

Postavenie zamestnanca trvale sa starajúcim o dieťa teda vzniká dňom oznámenia tejto skutočnosti zamestnávateľovi a nie

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.