Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zmena označenia pracovnej zmeny nemusí predstavovať zmenu zmennosti zamestnanca

Kategória: Pracovný čas Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Začiatok kalendárneho roka je u mnohých zamestnávateľov spojený so zmenami rozvrhov pracovných zmien zamestnancov alebo s modifikáciou ich označenia v rámci vnútroorganizačných potrieb zamestnávateľa.

V aplikačnej praxi vzniká problém, v ktorých prípadoch je potrebné opätovne splniť informačnú povinnosť zamestnávateľa voči zamestnancovi s odkazom na ustanovenie § 90 ods. 9 v spojení s ustanovením § 90 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

V oboch ustanoveniach sa totiž používajú odlišné výrazy, ktoré však v aplikačnej praxi môžu znamenať odlišný vznik povinnosti zamestnávateľa dodatočne (opakovane) oboznámiť zamestnanca s rozvrhom pracovného času.

Východisko pre rozvrhovanie pracovného času v tejto situácii predstavuje ustanovenie § 90 ods. 4 Zákonníka práce, ktoré uvádza, že „začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné“.

Zamestnávateľ je tak zaviazaný dohodnúť so zástupcami zamestnancov (ak ich nemá, koná v zmysle ustanovenia § 12 Zákonníka práce samostatne) začiatok a koniec pracovného času pre všetky typy rozvrhovania pracovného času, ktoré zamestnávateľ na pracovisku uplatňuje (teda rovnomerné aj nerovnomerné), a všetky pracovné zmeny, ak ich chce používať u zamestnancov (v súlade s ustanovením § 90 ods. 3 Zákonníka práce, teda ranná, odpoludňajšia, nočná pracovná zmena).

Obdobne je zaviazaný k tomu, aby súčasne dohodol aj rozvrh pracovných zmien, ak ho chce na pracovisku uplatňovať, t. j. v aplikačnej praxi zná

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.