Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zvýšenie sumy stravného a sumy náhrady za použitie motorového vozidla

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Od 1. mája 2022 budú účinné dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“):

  • opatrenie MPSVR SR č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného,
  • opatrenie MPSVR SR č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

I. Opatrenie MPSVR SR o sumách stravného

Od 1. mája 2022 bude platiť nové opatrenie o sumách stravného a zrušuje sa predchádzajúce opatrenie MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného.

Z dôvodovej správy vyplýva, že podľa štatistických údajov za mesiac december 2021 (zdroj: publikácia Indexy spotrebiteľských cien v SR) bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). V mesiaci december 2021 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v SR hodnotu 117,5 %, čo je oproti základni o 17,5 percentuálneho bodu viac.

Z tohto hľadiska dôjde k navýšeniu súm stravného o 17,5% s prihliadnutím na zaokrúhlenie na desať eurocentov nahor (podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách).

Časové pásmo

Pôvodné su

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.