Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov v zmysle § 153 a nasl. Zákonníka práce

Kategória: Podniková sociálna politika Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Paulína Šlauková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Sociálna politika je významnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov v Slovenskej republike, ktorá je upravená v siedmej hlave zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce″). Zabezpečuje širšie vnímanie starostlivosti o zamestnancov, poskytuje určité „poľudštenie″ pracovnoprávnych vzťahov a vyvíja tlak na vytváranie priaznivých pracovných podmienok. Jednou zo súčastí sociálnej politiky je aj vzdelávanie zamestnancov a starostlivosť o ich odborný rozvoj. Zákonník práce ustanovuje zamestnávateľom povinnosť starať sa o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.