Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Dohoda o sporných nárokoch

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Dohoda o sporných nárokoch sa uzatvára v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

medzi účastníkmi:

 

Zamestnávateľom (uviesť konkrétne údaje o zamestnávateľovi):

Obec: 

Adresa:                                             

(ďalej ako „Zamestnávateľ“)

 

a

 

Zamestnancom:

Meno, priezvisko:                  

Trvale bytom:                        

Dátum narodenia:                 

Číslo účtu zamestnanca:       

(ďalej ako „Zamestnanec“)

 

PREAMBULA

  1. Zamestnávateľ oznámením o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo dňa ......................., ktorý bol zamestnancovi doručený dňa ......................., skončil so zamestnancom pracovný pomer. Zamestnávateľ skončil so zamestnancom pracovný pomer v skúšobnej dobe napriek tomu, že zmluvné strany si skúšobnú dobu v pracovnej zmluve nedohod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.