Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2024

Kampaň Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) „Zlepšenie prevencie pracovných úrazov“

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty prace v spolupráci s Výborom vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) rozbiehajú od začiatku marca 2024 na slovenských pracoviskách kontroly zamerané na prevenciu vzniku pracovných úrazov s cieľom pos...

Sociálna poisťovňa pripravila novú pomôcku pre klientov: Kalkulačku na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

V období, keď sa človek ocitne bez práce, rieši aj svoju finančnú situáciu. Ak chce požiadať o dávku v nezamestnanosti, jeho základná otázka znie: V akej výške túto dávku dostanem? Sociálna poisťovňa pripravila informatívnu kalkulačku, z ktorej sa...

Štát spustí rozsiahlu finančnú podporu s cieľom zamestnať mladých a znevýhodnených ľudí bez práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa od 2. apríla národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť. Projekt je určený pre ľudí bez práce vo veku do 30 rokov a pre znevýhodnených nezamestnaných. Cieľom je podporiť ich pri získavaní zamest...

Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Autor/i: Accace, Zuzana Sokolová, Senior Payroll Accountant

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím pod...

Dávame do pozornosti: Informačné stretnutie o vysielaní pracovníkov v stavebnom sektore

Kategória: Aktuality Autor/i: NIP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) pripravujú Informačné stretnutie pre slovenských zamestnávateľov o vysielaní pracovníkov v stavebnom sektore. Podujatie sa uskutoční 25. apríla...

Zamestnanosť v 4. štvrťroku a za rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Zamestnanosť SR za vlaňajšok zostala v raste, viac pracujúcich  v službách negoval pokles vo výrobných odvetviach Zamestnanosť SR v poslednom štvrťroku aj za celý rok 2023 nepatrne stúpla. V celoročnej bilancii to bol dôsledok dvoch protichodných ...

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy nevystavuje lekár

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Potravinári a odvodová úľava: Zamestnávatelia už môžu podávať vyhlásenie za mesiac marec 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia-potravinári môžu od prvého marca žiadať o odvodovú úľavu za mesiac marec 2024 na základe predĺženia obdobia poskytovania štátnej pomoci. Rovnako sa rozšíril okruh zamestnávateľov, ktorých sa tento typ pomoci týka. Za mesiace marec ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.