Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

EÚ odobrila pozmenenú schému vlády SR na podporu zamestnanosti

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Brusel 22. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že schválila zmenu slovenskej schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti s cieľom zachovať pracovné miesta a podporovať samostatne zárobkovo činné osoby v súvislosti s vypuknutím pandémie nového koronavírusu.

Eurokomisia zistila, že úprava existujúcej slovenskej schémy na zachovanie zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb postihnutých koronakrízou je v súlade s dočasným právnym rámcom štátnej pomoci, ktorý bol prijatý na jar 2020.

Pôvodná schéma štátnej pomoci bola schválená EK v apríli 2020, pozmenená a doplnená najskôr v novembri 2020 a potom aj v marci 2021.

Exekutíva EÚ spresnila, že finančná podpora bude mať formu priamych grantov, mzdových dotácií a podpory v podobe príjmov ekvivalentných mzde pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Slovenská vláda v tejto súvislosti oznámila 50-percentné zvýšenie štátneho rozpočtu z 2 miliárd na 3 miliardy eur. Komisia skonštatovala, že pozmenená schéma štátnej pomoci je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom právnom rámci. Najmä, keď priame granty nepresiahnu 1,8 milióna eur na jednu spoločnosť. Dotácie na mzdu a podpora v podobe ekvivalentnej mzdy pre samostatne zárobkovo činné osoby v roku 2019 nepresiahnu 80 % mesačného hrubého platu personálu, ktorého sa pomoc týka, a 80 % priemerného nominálneho mesačného platu. Štátom poskytnutá pomoc bola pridelená najneskôr 31. decembra 2021.

Podľa analýzy EK pozmenená schéma štátnej pomoci je stále nevyhnutná a primeraná pre nápravu vážneho narušenia hospodárstva členského štátu EÚ. Na tomto základe eurokomisia schválila uvedenú schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.