Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

EÚ v roku 2021 praktikami na ochranu obchodu uchránila 462.000 pracovných miest

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Európska komisia (EK) v utorok zverejnila svoju výročnú správu o činnostiach EÚ zameraných na ochranu obchodu v roku 2021. Komisia spresnila, že vlani bolo obchodnými opatreniami EÚ priamo chránených 462.000 pracovných miest v kľúčových výrobných odvetviach, ako sú výroba hliníka, ocele, keramiky a v oblasti zelených technológií.

Podľa tlačovej správy EK to ukazuje, že opatrenia EÚ sú účinné pri obrane európskych výrobcov pred nečestnými medzinárodnými obchodnými praktikami.

Výkonný podpredseda EK zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol, že ochrana európskych výrobcov a pracovníkov pred škodami spôsobenými tými, ktorí nedodržiavajú obchodné pravidlá, je nevyhnutná.

"Zabezpečenie spravodlivého obchodu je v náročnom globálnom prostredí a keď je ohrozená bezpečnosť dodávok dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Nemôžeme dovoliť, aby dumpingový alebo subvencovaný dovoz poškodil priemysel EÚ," zdôraznil Dombrovskis a odkázal, že efektívne presadzovanie a implementácia opatrení na ochranu obchodu sú hlavnou prioritou eurokomisie.

Komisia pripomenula, že bojom proti nespravodlivému dovozu produktov, ktoré sú kľúčové pre obnoviteľné zdroje alebo digitálnu oblasť, ako sú komponenty veterných turbín alebo optické vlákna, obchodné opatrenia EÚ podporujú investície do modernej výroby a výskumu a vývoja.

Z výročnej správy za rok 2021 vyplýva, že EK zintenzívnila svoje monitorovacie úsilie s cieľom identifikovať a sankcionovať hospodárske subjekty, ktoré sa vyhýbajú povinnostiam. Okrem toho eurokomisia zlepšila pomoc, ktorú poskytuje vývozcom EÚ pri riešení neoprávnených alebo nespravodlivých opatrení na ochranu obchodu, ktoré na našich vývozcov uvalili tretie krajiny.

Komisia implementovala aj zostávajúce odporúčania Európskeho dvora audítorov od roku 2020, najmä pokiaľ ide o komunikáciu a zvyšovanie informovanosti zainteresovaných strán (najmä malých a stredných podnikov) o účele a používaní nástrojov na ochranu obchodu.

Na konci roka 2021 bolo v EÚ v platnosti 163 opatrení na ochranu obchodu, pričom väčšinu tvorili antidumpingové opatrenia. Komisia v roku 2021 začala 14 nových vyšetrovaní vrátane 11 antidumpingových a troch antisubvenčných prípadov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.