Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Euractiv: Slovenské regióny sú piate najmenej konkurencieschopné v Európskej únii

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS/Euractiv

Nový index regionálnej konkurencieschopnosti ukazuje, že Slovensko má tretí najvyšší rozdiel medzi hlavným mestom a ostatnými regiónmi. Bratislava je medzi najlepšími päťdesiatimi regiónmi EÚ, Východné Slovensko zase v päťdesiatke najhorších.

Slovenské regióny patria medzi najmenej konkurencieschopné v celej EÚ. Ukazuje to index regionálnej konkurencieschopnosti pre rok 2022. Horšie ako Slovensko dopadli len Chorvátsko, Grécko, Bulharsko a Rumunsko. Zo slovenských regiónov je na tom najslabšie Východné Slovensko, ktoré skončilo na 193. priečke z 234 regiónov EÚ.

Malý trh, zlá infraštruktúra a inštitúcie

Index hodnotí viacero ukazovateľov, od výkonu ekonomiky, podnikateľských prieskumov, kvality zdravotníctva, ciest či vzdelávania. Jeho posledné vydanie však vychádza z údajov po rok 2019, hovorí teda o stave pred vypuknutím pandémie a vojny na Ukrajine. Hodnota 100 v ňom predstavuje priemer EÚ.

Za zlý výsledok Slovenska sa podpísala v prvom rade veľkosť trhu. V tejto kategórii je index Slovenska ako takého na hodnote 48,3 a Východného Slovenska iba 28,5. Hodnotí sa tu fakt, že slovenské regióny majú málo obyvateľov, nízke HDP a málo disponibilného príjmu na hlavu. Oproti roku 2016 ide o zhoršenie o takmer desať bodov.

Druhá najproblémovejšia kategória je tá infraštruktúrna, v ktorej má Slovensko index 48,6. Tu však aspoň nastalo zlepšenie oproti roku 2016. Ide o kvalitu ciest, železníc a dostupnosť letov.

Nízke skóre Slovensko získalo aj v kategórii inštitúcií, v ktorej má index hodnotu 61,7. Aj tu nastal oproti roku 2016 mierny pokles. V tejto kategórii sa hodnotí úroveň korupcie, kvalita súdneho systému, ale aj digitalizácie štátnej správy.

Susedom sa darilo viac

Oproti indexu z roku 2016 si všetky slovenské regióny mierne prilepšili – najviac Západné Slovensko, najmenej znovu Východné. V priemere sa za tento čas naše regióny priblížili k priemeru EÚ o 6,9 bodu. Susedné Poľsko a Maďarsko v tomto čase poskočili o 10,4 a 9,1 bodu.

Index tiež ukazuje, že Slovensko bolo jedno z mála krajín, ktoré si v konkurencieschopnosti pohoršilo medzi rokmi 2019 a 2022. To však vychádza najmä z veľkého rozdielu v kategórii základné vzdelanie, v ktorej má v rokoch 2016 Slovensko skóre iba 57, v roku 2019 až 131 a v poslednom vydaní 76. Ide o to, že kým v rokoch 2016 a 2022 index vychádzal z výsledkov prieskumu PISA, ktorý hodnotí základné znalosti žiakov, v roku 2019 použil odlišné dáta, hodnotiace vzdelanie dospelých.

Nadpriemerná Bratislava

Región hlavného mesta Bratislavy sa ako jediný dostal do prvej päťdesiatky najviac konkurencieschopných regiónov EÚ. Rozdiel medzi výsledkom hlavného mesta Bratislavy a iných regiónov je u nás tretí najvyšší v EÚ. Horšie je na tom iba Rumunsko a Francúzsko, ktoré index Paríža porovnáva aj s francúzskymi územiami mimo európskeho kontinentu.

Bratislava ako jediný región zo Slovenska získala nadpriemerné skóre konkurencieschopnosti. Skóre 152 získala v kategórii inovácií, ktorá hodnotí napríklad počet patentov, vedeckých publikácií alebo zamestnanosť v kreatívnych a vysokokvalifikovaných pozíciách. Ostatné regióny Slovenska v tejto kategórii získali skóre okolo 60. V kategórii inovácií je Bratislava dokonca jedenásty najlepšie hodnotený región v EÚ.


Podrobnejšie informácie sa dočítate TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.