Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Financie: Firmy si môžu polepšiť cez výhodnejšie odpočítavanie strát

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Mnohí podnikatelia sú pri platení daní znevýhodnení a platia vyššie dane ako by mali. Stačí, aby realizovali väčší investičný projekt a skončia na pár rokov v strate. Doteraz boli pravidlá prísne a stratu si mohli zo základu dane odpočítavať len rovnomerne štyri roky po sebe. Situácia sa zmenila a firmy si môžu polepšiť. Upozornila na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).

Na straty, ktoré vznikajú od roku 2020, bude dlhší čas odpočítania a strata sa nemusí odpočítavať rovnomerne v rovnakej výške. "Od roku 2020 je legislatíva miernejšia a straty sa môžu zo základu dane odpočítavať päť rokov. Podmienka rovnomernosti odpadla. Firmy si ich však môžu uplatniť najviac do 50 % základu dane. Podnikatelia sú teda naďalej obmedzovaní obdobím na odpočet (5 rokov od straty) a 50 % základu dane. Je to však krok správnym smerom pre firmy realizujúce dlhodobé projekty," vysvetlila Miriam Galandová zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Výnimku získali tzv. mikrodaňovníci, pre ktorých neplatí obmedzenie na odpočet do výšky 50 % základu dane. Aj napriek zlepšeniu je pre firmy podnikajúce na Slovensku situácia nevýhodná. Obmedzenia pri odpočítavaní strát možno podľa SKDP označiť ako formu skrytého zdaňovania, a tak podnikatelia platia efektívne vyššie dane, aj keď sa daňová sadzba nemení. Limity pri započítavaní strát významne zvýhodňujú už zabehnuté firmy a daňovo znevýhodňujú nové investície pri vstupe na slovenský trh. "Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú najprísnejšie pravidlá na odpočet daňových strát v regióne strednej a východnej Európy. Oveľa miernejšie pravidlá majú aj iné európske krajiny. Pravidlá odpočtu daňových strát môžu byť rozhodujúcim momentom pre investorov pri realizácii významných investícií," upozornila Galandová.

V najbližšom daňovom priznaní, ktoré firmy podávajú v roku 2021, ich čakajú miernejšie podmienky pri započítavaní strát a zrejme aj nižšia daň. Napriek tomu sú slovenské podmienky prísnejšie ako v iných krajinách, a to by mal štát brať do úvahy pri reformách, ktoré plánuje. Ak má štát záujem podporiť zdravé podnikateľské prostredie, nemal by ho podľa SKDP obmedzovať prísnymi pravidlami odpočtu daňových strát, ktoré zvyšujú efektívnu sadzbu dane. Naopak, je potrebné zvážiť ich uvoľnenie, keďže môžu rozhodnúť o realizácii projektov, ktoré si vyžadujú významné investície s dlhodobou návratnosťou.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.