Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Košice – pobočka SP pozýva zamestnávateľov na seminár k novele zákona dňa 24. januára 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov platné od 1.1.2023

Termín: 

24. január 2023 (utorok)

Začiatok: 8.30 h  

Predpokladané ukončenie seminára:12.00 h               

Miesto:
hotel Yasmín

Tyršovo nábrežie 1

040 01 Košice

Program:

• OOP – Odvodová odpočítateľná položka

• § 140 Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom

• Zber analytických údajov

• Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

• Zmeny pri určovaní vymeriavacieho základu

Podmienky účasti:

• Záväznú účasť nahláste emailom do 16. januára 2023 na adresu     

   jarmila.kalnova@socpoist.sk

• Do predmetu emailu je potrebné uviesť: „seminár pre zamestnávateľov – TERMÍN“ a   

  do textu emailu priezvisko a meno účastníka, názov zamestnávateľa (max. dvaja 

  účastníci), emailový a telefonický kontakt

• Seminár je bezplatný

• Lektori: zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Košice

• Kapacita: 150 miest

Tešíme sa na stretnutie s vami.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.