Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

MPSVR SR naďalej poskytne pandemickú pomoc na podporu zamestnanosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečí včasnú pomoc pre zamestnávateľov a pre všetkých pracujúcich a živnostníkov, ktorí v dôsledku vyhláseného núdzového stavu museli obmedziť alebo prerušiť svoju činnosť. Za obdobie január a február 2022 bude naďalej poskytovať príspevky na mzdy zamestnancov a živnostníkov z projektu Prvá pomoc. Účinnosť zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý bol pôvodne stanovený na január 2022, sa presúva na marec 2022.

Termín účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce sa presúva na 1. marec 2022. Dôvodom je núdzový stav platný od 25. novembra 2021 na obdobie nasledujúcich 90 dní, vyhlásený v súvislosti s treťou vlnou pandémie Covid-19.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa preto sústredí na zachovanie poskytovania adekvátnej pomoci, ktorá je dnes nevyhnutná na udržanie zamestnanosti. Aj za mesiace január a február bude vyplácať príspevky z projektu Prvá pomoc. Nakoľko sa príspevky vyplácajú spätne rovnako ako zamestnávatelia vyplácajú pracovníkom mzdy, o výške príspevkov bude môcť vláda rozhodnúť do konca januára 2022.

Úprava podmienok čerpania Prvej pomoci

S ohľadom na požiadavku ministerky spravodlivosti dôjde k úprave podmienok čerpania Prvej pomoci od januára 2022. Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce. Novela zavádza pre zamestnávateľov – žiadateľov o podporu z Projektu Prvá pomoc povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Povinnosť budú musieť splniť tí, ktorí požiadajú o vyplatenie pomoci za mesiace január a február 2022 alebo za uvedené mesiace samostatne, ak v príslušnom mesiaci poskytnutá finančná pomoc prevýši sumu 100 000 eur, ale aj tí žiadatelia, ktorým má byť za mesiace január a február 2022 poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 eur. To znamená, že žiadatelia nebudú musieť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak výška pomoci za január alebo február neprekročí 100 000 eur alebo súčet pomoci za január a február neprekročí 250 000 eur.

U tých zamestnávateľov, ktorým sa poskytuje príspevok v rámci projektov Prvej pomoci v súčasnosti, teda za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021, sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce bol prijatý s cieľom zabezpečiť časť mzdy pre zamestnanca v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu, tiež s cieľom udržať pracovné miesta a konkurencieschopnosť. Zamestnávateľ udrží zamestnancov v pracovnom vzťahu a po skončení mimoriadnej udalosti spustí plynulo produkciu, čím ušetrí ďalšie zdroje a čas.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.